Η Ψείρα Ρούλα και τα Έντομα – [Λογισμικά: TuxPaint, Word, Φυλλομετρητής]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Η Ψείρα Ρούλα και τα Έντομα »
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Δημιουργία και Έκφραση, Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Νηπιαγωγείο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Αγγελόπουλος Άγγελος, Φαρδέλλα Δήμητρα, Νηπιαγωγοί