Ημερίδα: Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 (10.00-15.00), Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων – Λογγάδες, Ιωαννίνων

Διοργάνωση: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όχι μόνο των Αρσακείων Σχολείων, αλλά και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και, γενικότερα, για μέλη τής επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας.

Στο πρώτο μέρος θα τοποθετηθούν επί τού θέματος τής ημερίδας ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας στην Έδρα Francis Jones και καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard, και Διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C.), Πανεπιστήμιο Harvard, Gregory Nagy, και ο καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας), Πανεπιστήμιο Harvard, Ιωάννης Πετρόπουλος, ο οποίος θα συντονίσει και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουν διδακτικές προτάσεις (σενάρια) σχετικές με το θέμα τής ημερίδας οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων: Παύλος Μαυρόγιαννης, Ελένη Παπανικολάου, Χρηστίνα Πλακούτση, Αικατερίνη Τάτση, Χρήστος Τσατσούλης.

– Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Για τη χρήση ακουστικών απαιτείται προσκόμιση δελτίου ταυτότητας.
– Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.
– Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας των εργασιών τής ημερίδας.