ΕΜΜΕΛΕΙΑ…το μουσικό χωριό!

Η ΕΜΜΕΛΕΙΑ -το μουσικό χωριό, είναι ένα διαδικτυακό διαδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχει σαν στόχο να στηρίξει το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο, προσφέροντας τις απαραίτητες γνωσιολογικές πληροφορίες με πολυμέσα, προσθέτοντας υλικό για τον εμπλουτισμό του μαθήματος με ηχητικά παραδείγματα από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και από τη μουσική δραστηριότητα του ανθρώπου. Σκοπός του Μουσικού Χωριού είναι η γνωριμία των παιδιών με τους ήχους του περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον, είτε είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ σαν ξεχωριστή κατηγορία αντιμετωπίζονται οι ήχοι των μουσικών οργάνων.
Το λογισμικό δομείται πάνω σε ενότητες και δράσεις (Ήχοι τις φύσης, Μουσική πράξη, Οι μουσικές γειτονιές του κόσμου, Τα μουσικά όργανα, Ήχοι της πλατείας, Ήχοι της θάλασσας, Μουσική γλώσσα) οι οποίες είναι διάσπαρτες στην αρχική εικόνα της εφαρμογής και καλύπτει ενότητες του μαθήματος της Μουσικής για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση των μαθητών σε μουσικά ακούσματα αλλά και ως πηγή πληροφοριών για θεωρητικές θεματικές της μουσικής όπως τα μουσικά όργανα, τις κατηγορίες οργάνων, παραδοσιακά μουσικά όργανα των λαών κλπ.

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής (Π.Ι. Κύπρου)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για την Ειδική Αγωγή υπάρχουν 2 βιβλιάρια και 2 cd αντίστοιχα:

RoboBraille – Convert Text για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Δωρεάν πανευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μετατροπή ηλεκτρονικών κειμένων στη γραφή Braille ή σε συνθετική φωνή για όσους συνανθρώπους μας έχουν προβλήματα όρασης. Το RoboBraille διατίθεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, όχι όμως για εμπορική χρήση.

Η διαδικασία μετατροπής κειμένων είναι αναλυτικά η εξής:
– Επιλέξετε το αρχείο και ανεβάστε το στο διακομιστή (max 64 MB) – [αρχεία σε DOC, .DOCX, .PDF, .PPT, .PPTX, .TXT, .XML, .HTML, .HTM, .RTF, .EPUB, .MOBI, .TIFF, .TIF, .GIF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PCX, .DCX, .J2K, .JP2, .JPX, .DJV and .ASC].
– Επιλέξτε τη μορφή του αρχείου που επιθυμείτε να μετατραπεί το αρχείο που ανεβάσατε – [MP3 audio, Braille, E-book]

– Καθορίστε τις επιλογές ήχου [γλώσσα και ταχύτητα ομιλίας]
– Εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να λάβετε συνημμένα το κείμενό σας στη μορφή που έχετε καθορίσει.

Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν το RoboBraille, καλό θα ήταν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία πολλές φορές και με διαφορετικά κείμενα. Αυτά μπορεί να είναι επιστολές, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, ημερήσιες διατάξεις, άρθρα, επίσημα έγγραφα, πίνακες στοιχείων και τα λοιπά.

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RoboBraille είναι:
– Ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες: Το RoboBraille επιτρέπει σε άτομα την πρόσβαση σε πληροφορίες στη μορφή (Braille/audio), πού ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει.
– Μη δαπανηρή επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων: Το RoboBraille δε θα επιφέρει οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση παραγωγής, εκτός από μια υπάρχουσα υπηρεσία για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την τεχνολογία μετατροπής του Braille.
– Ταχύτητα στην παραγωγή εγγράφων σε Braille και φωνή: Το RoboBraille μετατρέπει έγγραφα σε Braille ή φωνή μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας έτσι το χρόνο παραγωγής.

Με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτω από το Πρόγραμμα eTEN, η υπηρεσία του RoboBraille αξιολογείται στο παρόν στάδιο στις ακόλουθες χώρες: Κύπρος, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Αγγλία.

Το RoboBraille λειτουργεί στη Δανία από τον Αύγουστο του 2004. Η παρούσα υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει κείμενα σε Braille στη Δανέζικη, Αγγλική, Ιταλική, Ελληνική και Πορτογαλική γλώσσα. Το eTEN πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ήδη το Δεκέμβριο του 2007, η υπηρεσία αυτή ωστόσο συνεχίζει προς το παρόν τη λειτουργία της.

Στρογγυλά με αξία

1euroRa

Tα κέρματα του ευρώ έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και όχι μόνο,  να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής.

Μαγικό Φίλτρο v2.0

magic_filter

Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 είναι ένα ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέτειας το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣH – Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση (http://www.media.uoa.gr/epinoisi) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), κατά το διάστημα Νοέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2008.

Το παιχνίδι αξιολογήθηκε κατά το διάστημα αυτό κατ’ αρχάς από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στη συνέχεια με εφαρμογή σε 160 σχολικές βαθμίδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα από τους 90 επιμορφωτές και 200 επιμορφούμενους του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ καθώς και από 500 περίπου μαθητές, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η τελική έκδοση του παιχνιδιού ενσωματώνει σχόλια και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.

Το ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο 2.0, μαζί με συνοδευτικό υλικό, είναι ελεύθερα διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ (http://www.media.uoa.gr/epinoisi/tmf/tmf20.rar, συμπιεσμένο αρχείο rar, μέγεθος 161ΜΒ) στους επιμορφούμενους και επιμορφωτές του έργου καθώς και σε κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, με την παράκλησή μας πάντοτε για την αναφορά στο έργο ΕΠΙΝΟΗΣΗ και τους συντελεστές του καθώς και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.