eργαλεία Μαθηματικών


Ευάγγελος Κελεσίδης, Ιωάννα Μανάφη, Δάσκαλοι

Εκδόσεις Οσελότος, [Κατηγορία: Δωρεάν βιβλία]

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται μια γενικευμένη διείσδυση στην καθημερινή διδακτική πράξη αποτελώντας παράλληλα και έναν καθημερινό “πονοκέφαλο” για τον εκπαιδευτικό, όσον αφορά τα εργαλεία και το πλαίσιο που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
“Η eργαλειοθήκη του δασκάλου” είναι μια σειρά από τεύχη που προτείνουν ψηφιακά εργαλεία κατάλληλα να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού σχολείου.

Σήμερα παρουσιάζεται ένας μικρός «ταξιδιωτικός οδηγός» στη χώρα των eργαλείων Μαθηματικών.

Μαθαίνω την προπαίδεια!

  • Για την εξάσκηση των μαθητών σας κάντε κλικ στην εικόνα!

* Για να λειτουργήσει η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το πρόσθετο λογισμικό Adobe Flash Player.

Numerics Calculator and Converter…λειτουργεί ακόμα και αν είστε OffLine!

Numerics_Calculator

Ο Numerics Calculator είναι μια γρήγορη και πολύ φιλική προς το χρήστη web2.0 εφαρμογή. Δίνει τη δυνατότητα υπολογισμών εύκολα και γρήγορα. Παρέχει μια σειρά από ισχυρά εργαλεία τα οποία και το διαφοροποιούν από τις ενσωματωμένες αριθμομηχανές των Windows / Mac / Unix. Όλες οι υπολογιστικές σας πράξεις που πραγματοποιούνται σε μια περίοδο λειτουργίας της αριθμομηχανής αποθηκεύονται σε έναν πίνακα για να μπορεί ο χρήστης να τις επεξεργάζεται αλλάζοντας τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Φυσικά υπολογίζει κι επιστημονικές συναρτήσεις [τριγωνομετρικές/αντίστροφες, υπερβολικές/αντίστροφες, συνήθεις και φυσικούς λογάριθμους, τετραγωνικές ρίζες, κυβικές ρίζες, ρίζες, τετράγωνα, κύβους, αντίστροφα κλάσματα, παραγοντικούς, τυχαίους αριθμούς, π και Αντιμετάθεσεις/ Συνδυασμούς] κ.α!

Λειτουργεί και ως μετατροπέας! Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ενημερώνεται για τις τιμές των νομισμάτων σε όλο τον κόσμο έτσι ώστε οι μετατροπές να είναι έγκυρες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού σχεδόν οποιασδήποτε φυσικής μονάδας. Μετατρέπει αποστάσεις, βάρος, θερμοκρασία, μετρικά συστήματα, χρόνο, ήχο, μονάδες φωτός, μονάδες μέτρησης δύναμης, ατμοσφαιρικής πίεσης, ταχύτητας κ.α.

Αν χρησιμοποιείτε chrome μπορείτε να τον ενσωματώσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η χρήση των αριθμομηχανών στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στο μάθημα των Μαθηματικών είναι δεδομένη για την κατανόηση ορισμένων εννοιών αλλά και ως καθημερινό βοήθημα στις πράξεις.
Δείτε εδώ την εργασία με θέμα «Η χρήση των Αριθμομηχανών στη διδασκαλία των Μαθηματικών» Μ. Παπαθεοδώρου – Χ. Λεμονίδης.

Cabri Geometry II Plus…λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας

20094615395448477801

To Cabri ανήκει στη κατηγορία του λογισμικού που προσφέρεται κυρίως για διερευνητική μάθηση και πειραματισμό σε ένα μεγάλο μέρος των Μαθηματικών, των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιτρέπει στον χρήστη, με εργαλεία τα βασικά γεωμετρικά σχήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (σημείο, κύκλο, ευθ. τμήμα, ημιευθεία και ευθεία), τις στοιχειώδεις κατασκευές και τους βασικούς μετασχηματισμούς (μεταφορά, στροφή κτλ), να κατασκευάζει οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα, και να το επεξεργάζεται μετρώντας τα βασικά μεγέθη του (μήκη πλευρών και της περιμέτρου του, το εμβαδόν του και μέτρα των γωνιών του). Ο δυναμικός τρόπος επεξεργασίας του σχήματος καθώς και επεξεργασία των αριθμητικών αποτελεσμάτων μέσω calculator που υπάρχει ενσωματωμένος στο πρόγραμμα, επιτρέπει στον χρήστη να πειραματίζεται με απλό τρόπο και να οικοδομεί την γνώση. Η χρήση συντεταγμένων και άλλων στοιχείων της Αναλυτικής Γεωμετρίας (εξισώσεις κτλ) διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες επεξεργασίας των γεωμετρικών σχημάτων. Τέλος η δυνατότητα κατασκευής animations κάνει το πρόγραμμα ένα ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών.

Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στο κύριο διδακτικό έργο και την καθημερινή πραγματικότητα του σχολείου και ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. Συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Ενισχύει τη διερευνητική και ενεργητική μάθηση. Αξιοποιεί την προσομοίωση φαινομένων. Προσφέρει την δυνατότητα για πολλαπλή αναπαράσταση της γνώσης. Είναι απλό και φιλικό στη χρήση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές που δεν έχουν ιδιαίτερη ειδίκευση σε υπολογιστές.

Απευθύνεται κυρίως σε Μαθηματικούς και δευτερευόντως σε Φυσικούς.

– O Οδηγός Χρήσης Λογισμικού είναι διαθέσιμος εδώ.
– Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού από εδώ.

GeoGebra…λογισμικό Γεωμετρίας και Άλγεβρας

geogebra_logo

Το πρόγραμμα GeoGebra, είναι ένα δυναμικό μαθηματικό λογισμικό που συνδυάζει Γεωμετρία, Άλγεβρα και λογισμό. Αναπτύχθηκε από τον του Αυστριακό μαθηματικό Markus Hohenwarter και από μια διεθνή ομάδα προγραμματιστών ως βοήθημα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία.
Γύρω από την Geogebra έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη και δραστήρια κοινότητα μαθηματικών από όλο τον κόσμο. Η Geogebra συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμμάτων δυναμικής γεωμετρίας (Geometer’s Sketchpad , Cabri, Cinderella, EucliDraw, WinGeom) και προγραμμάτων γραφικών παραστάσεων (Graphmat, WinPlot).
Για τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο συγγραφής το οποίο τους βοηθά να δημιουργήσουν διαδραστικές ιστοσελίδες, οι οποίες θα περιέχουν μαθηματικές εργασίες. Οι σελίδες αυτές ονομάζονται δυναμικά φύλλα εργασίας και αποτελούνται από μία επικεφαλίδα, μια σύντομη επεξήγηση, το δυναμικό πλαίσιο της άσκησης, καθώς και διάφορες οδηγίες για την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.
Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μαθηματικές κατασκευές και μοντέλα με διαδραστικό τρόπο, μετακινώντας αντικείμενα και αλλάζοντας παραμέτρους. Οι μαθηματικές κατασκευές υλοποιούνται με την χρήση γραφικών αντικειμένων όπως σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα καθώς και διαφόρων ειδών συναρτήσεις.

Από την ιστοσελίδα της Geogebra μπορείτε να κατεβάσετε και την τελευταία δοκιμαστική έκδοση που περιλαμβάνει και μεταγλώττιση στα Ελληνικά.

Δείτε εδώ την Ελληνική ιστοσελίδα της Geogebra την οποία έχει επιμεληθεί και έχει εμπλουτίσει με πολύ δικό του υλικό ο εκπαιδευτικός Αθανάσιος Φεργαδιώτης ο οποίος συνέβαλε και στη μεταγλώττιση του λογισμικού μαζί με τους εκπαιδευτικούς Σπυρίδωνα Μαυρογιάννη, Εμμανουήλ Κουτλή, Νικόλαο Μουσουλίδη και Μαρίνο Καραγιώργη.

Το CD του Geogebra όπως κυκλοφόρησε από το ΥΠΕΠΘ είναι διαθέσιμο εδώ.

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα των Μαθηματικών (Π.Ι. Κύπρου)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα των Μαθηματικών υπάρχουν 4 βιβλιάρια και 4 cd αντίστοιχα:

Εξερευνητής του Υπολογιστή / Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος

Γνωστικό Αντικ.: Μαθηματικά, Ελληνική Γλώσσα
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο
Κατηγορία: Διαθεματικά

Εξερευνητής του Υπολογιστή: Περιλαμβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια που αφορούν τις πρώτες μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο (μεγέθη-σχήματα-αναλογίες-αντιστοιχίσεις-χωροχρονικές έννοιες-αριθμοί-απλές πράξεις)

Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος: Περιλαμβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια για τη Γλώσσα (χρήση και εκμάθηση λέξεων που αφορούν το παιδί, την οικογένειά του, τη φύση, απλές λέξεις της καθημερινότητάς του), δραστηριότητες αντιστοίχισης, ζωγραφικής και παζλ με λέξεις, συλλαβές και προτάσεις. Τέλος διδάσκει απλές λειτουργίες του Word.

Αριθμοί και Πράξεις στην Παιχνιδοχώρα

Το μαγικό τρένο – «Μαθηματικά: Νηπιαγωγείο – Α΄Τάξη Δημοτικού»

magic_trainΚάθε βράδυ, όταν όλος ο κόσμος κοιμάται, τα παιχνίδια ζωντανεύουν, βγαίνουν από τα κουτιά και τις ντουλάπες και συγκεντρώνονται σε ένα μέρος μυστικό. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, περνάει το μαγικό τρένο που τα μεταφέρει στην πατρίδα τους, την Παιχνιδοχώρα. Εκεί, παίζουν και τραγουδούν όλη τη νύχτα και, μόλις ξημερώσει, παίρνουν πάλι το τρένο και γυρνούν πίσω στη θέση τους. Όμως, αυτή τη φορά, τα παιχνίδια δεν επιστρέφουν από την Παιχνιδοχώρα. Τα παιδιά είναι απαρηγόρητα και ο Ξεφτέρης αποφασίζει να τα βοηθήσει. Έτσι ξεκινάει μια ακόμα περιπλάνηση για να βρει την Παιχνιδοχώρα και να φέρει πίσω τα χαμένα παιχνίδια. Τα 25 παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα βοηθούν στην εξοικείωση με θέματα Μαθηματικών (1ο μέρος) για παιδιά Νηπιαγωγείου και Α΄ τάξης Δημοτικού.

Ενότητες:

  • Προμαθηματικές έννοιες [Έννοιες μέσα στο χώρο, Σύγκριση, Ισοδύναμα σύνολα, Περισσότερο-λιγότερο, Αντιστοίχιση, Σειροθέτηση]
  • Οι αριθμοί 1 έως 5 [Εμπέδωση και γραφή, Διάταξη, Σύγκριση, Πρόσθεση, Αφαίρεση]
  • Κατεβάστε το εγχειρίδιο.

Η σκανταλιάρα μαϊμού – «Μαθηματικά: Α’ και Β’ Τάξη» – Πράξεις μέχρι την πρώτη εικοσάδα.

skantal_monkeyΟ Ξεφτέρης και ο Παλιάτσος πήγαν στην Παιχνιδοχώρα, για να φέρουν πίσω τα χαμένα παιχνίδια των παιδιών. Στο δρόμο τους συνάντησαν πολλά εμπόδια και χρειάστηκε να ξεπεράσουν δύσκολες δοκιμασίες για να τα καταφέρουν. Και όταν έφτασαν εκεί, τα πράγματα πάλι δεν ήταν εύκολα γι’ αυτούς. Έπρεπε όχι μόνο να επισκεφτούν όλα τα Παιχνιδόσπιτα του λόφου και να βρουν που είναι κρυμμένες οι ρόδες του μαγικού τρένου, αλλά να ξετρυπώσουν και τη σκανταλιάρα μαϊμού που ήταν υπεύθυνη για όλη αυτή την αναστάτωση. Τα 20 παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα βοηθούν στην εξοικείωση με θέματα Μαθηματικών Α΄ και Β’ Δημοτικού.

Ενότητες:

  • Οι αριθμοί 0 και 6 έως 10 [Εμπέδωση και γραφή, Πρόσθεση και Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός στην πρώτη δεκάδα]
  • Οι αριθμοί 11 έως 20 [Εμπέδωση, Η έννοια της δεκάδας, Πρόσθεση και Αφαίρεση με αφετηρία τη δεκάδα]
  • Πράξεις με τους αριθμούς 0 έως 20 [Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός]
  • Κατεβάστε το εγχειρίδιο.

Το Διαδίκτυο ως Εργαλείο Διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πτυχιούχος Μαθηματικός Α.Π.Θ [Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία]

Το Διαδίκτυο και η τεράστια ανάπτυξη του, προσέδωσε απρόσμενη ώθηση σ’ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις επιστήμες και στα Μαθηματικά. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των Μαθηματικών, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη το Διαδίκτυο.
Παρουσιάζονται σ’ αυτή την εργασία οι υποδομές και η πορεία ανάπτυξης του Διαδικτύου. Δίνονται τα βασικά Μαθηματικά Λογισμικά
και παρουσιάζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών τους, σημαντικές έννοιες από το Μαθηματικό κόσμο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γίνεται αναφορά στο λεγόμενο ¨Ψηφιακό Σχολείο¨ και στην πολύπλευρη κοινωνική Δικτύωση. Τέλος παρουσιάζονται συγκεκριμένα
συμπεράσματα για το χώρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, παίρνοντας υπόψη την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.

Η εργασία σε μορφή pdf(1.5 Mb) εδώ

Λογισμικά Μαθηματικών Α’ – Στ’ Δημοτικού Π.Ι

– Μαθηματικά Α-Β: Οδηγός Χρήσης [DownLoad_CDrom (Μέγεθος 284MB)]

– Μαθηματικά Γ-Δ: Οδηγός Χρήσης [DownLoad_CDrom (Μέγεθος 428MB)]

– Συνοδευτικό Εγχειρίδιο (Τόμος Α)

– Συνοδευτικό Εγχειρίδιο (Τόμος Β)

– Μαθηματικά Ε-ΣΤ: Οδηγός Χρήσης [DownLoad_CDrom (Μέγεθος 433MB)]

– Απαιτήσεις συστήματος

– Συνοδευτικό Εγχειρίδιο (Τόμος Α)

– Συνοδευτικό Εγχειρίδιο (Τόμος Β)

Στρογγυλά με αξία

1euroRa

Tα κέρματα του ευρώ έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και όχι μόνο,  να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής.

Αρέσει σε %d bloggers: