Τα κουρδιστά φρούτα

Γνωστικό Αντικείμενο: Θέατρο, Μουσική, Φυσική Αγωγή

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο

Κατηγορία: Καλλιτεχνικά μαθήματα

Μουσικοκινητική μέθοδος που βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αντιληφθούν έννοιες όπως χρόνος, χώρος, ταχύτητα, ρυθμός, ένταση, μέσα από ασκήσεις με μορφή παιχνιδιού και με τη συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών με θέμα τα φρούτα π.χ. «Μήλο μου κόκκινο», «Λεμονάκι» κ.τ.λ.

Υλικό για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Π.Ι. Κύπρου)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπάρχει 1 βιβλιάριο και 1 cd αντίστοιχα: