Προγραμμάτα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (Α’ επίπεδο)

Τα προγράμματα πιστοποίησης θα ανακοινώνονται σύμφωνα με τη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή των Κέντρων Πιστοποίησης.

Στον Οδηγό Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμος στη θέση: http://b-epipedo2.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=201 περιλαμβάνεται υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, ο τρόπος απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Δείτε:

  • Υλικό σχετικό με την πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Δείτε κι εδώ μια πολύ καλή προσπάθεια συναδέλφου.
  • Ασκήσεις Πιστοποίησης από όλες τις ενότητες [εδώ] κι [εδώ].
  • Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, (v5.0).  Ερωτήσεις που συγκέντρωσε ο Στράτος Κυριαζίδης, μπορείτε να τις βρείτε εδώ.
  • Ερωτήσεις Πιστοποίησης ΤΠΕ.  «Το σκονάκι», του Σταύρου Κουνάδη , είναι διαθέσιμο εδώ.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του επίσημου βιβλίου από το ΚΣΕ Γυμνασίου Κανήθου, εδώ.