Προπαίδεια – Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 [Λογισμικά: Word, Tux Paint, Revelation National Art, Web2.0, Μαθηματικά Π.Ι]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Προπαίδεια – Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6»
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηματικά, ΤΠΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Τμήμα Ένταξης, Β’ και Γ’ Δημοτικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Πηλείδου Κωνσταντίνα, Δασκάλα

* Είναι καιρός πλέον να αναβαθμιστεί η συμβατότητα του Λογισμικού Μαθηματικών Γ’ & Δ’ Δημοτικού για win 7,8,10!

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασματικών αριθμών – [Λογισμικό Μαθηματικής Μοντελοποίησης Π.Ι «Μπάρες»]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Πρόσθεση και αφαίρεση κλασματικών αριθμών»
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηματικά, ΤΠΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Ε’ Δημοτικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Κελεσίδης Ευάγγελος, Μανάφη Ιωάννα, Δάσκαλοι

* Είναι καιρός πλέον να αναβαθμιστεί η συμβατότητα του Λογισμικού Μαθηματικών Ε’ & Στ’ Δημοτικού για win 7,8,10!

Πούσι – [Λογισμικά: Prezi, Internet, Word, PowerPoint, Google Earth]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Πούσι», Νίκος Καββαδίας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Θεματική Ενότητα: Ποίηση του μεσοπολέμου), ΤΠΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Β’ Λυκείου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Μπίλλα Πολυξένη, Φιλόλογος

Δε φοβάμαι το Σεισμό…να προστατευτώ μπορώ – [Λογισμικά:Kidspiration, Jigsaw Planet, RNA, Hot Potatoes, powerpoint, web2.0]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Δε φοβάμαι το Σεισμό…να προστατευτώ μπορώ»
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδί και Περιβάλλον – Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί
και Μαθηματικά, Παιδί και πληροφορική, Παιδί Δημιουργία και Έκφραση

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο – Τμήμα Ένταξης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟI: Ακριβή Λαζαρίνη, Κατερίνα Μπαρτσώκα, Νηπιαγωγοί

«Βρες τη Λέξη τη Σωστή, Ποίημα Κάνε στη Στιγμή» – [Λογισμικά: power point – movie maker – Hot Potatoes – web2.0]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Βρες τη Λέξη τη Σωστή, Ποίημα Κάνε στη Στιγμή»
ΓΝΩΣΤΙΚA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA: Γλώσσα – ΤΠΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο [κλασικό και το ολοήμερο]
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Σ. Απιδοπούλου, Δ. Γιάγκογλου, Ε. Γώτη, Α. Τζήμα, Νηπιαγωγοί

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκουπιδάκι…» – [Λογισμικό: Kidspiration – TuxPaint – PowerPoint – Gimp – Audacity – web2.0]

  • ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκουπιδάκι…» Διδακτικό σενάριο με θέμα τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου από νήπια 
  • ΓΝΩΣΤΙΚA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA: Διαθεματικό [Γλώσσα – Μαθηματικά – Περιβάλλον [Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση] – Δημιουργία και Έκφραση – ΤΠΕ
  • ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο
  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Μαρία Θεοδωρακάκου, Εκπαιδευτικός

Οδηγός Εργαλείων Αειφορικής Τεχνολογίας

oeat

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Αειφορική Τεχνολογία» που έχει κεντρικό θεματικό αντικείμενο τις ΤΠΕ και γενικότερα τις πράσινες τεχνολογίες μικρής κλίμακας, έχει εκδώσει  ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο «Οδηγός Εργαλείων Αειφορικής Τεχνολογίας».
Πρόκειται για διδακτικά σενάρια με τη συμβολή των ΤΠΕ και με ενδεικτική χρήση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Μικροί ερευνητές ήχου

6-thumb-large
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Μικροί ερευνητές ήχου»
ΓΝΩΣΤΙΚA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA: Διαθεματικό [Γλώσσα – Περιβάλλον [Φυσικό – Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση] – Αγωγή Υγείας – Δημιουργία και Έκφραση – ΤΠΕ]
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Μαθητές Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής ηλικίας (Νήπια, Α΄ & Β΄Δημοτικού Σχολείου)
ΣΚΟΠΟΣ: Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στις άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες του
θορύβου στην υγεία. Επίσης, το εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στην υιοθέτηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες ορθών στάσεων απέναντι στην έκθεση στο θόρυβο και την ανάπτυξη συμπεριφοράς για μείωση της έκθεσης τους σε αυτόν με βάση τα βιώματα και τις
αντιλήψεις παιδιών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Ερευνητική Ομάδα του Προγράμματος ‘ΕΥΑΙΣΘΟ’

  • Το συνοδευτικό υλικό του σεναρίου είναι διαθέσιμο εδώ (.zip) (14 Mb).

Μια πρόταση προετοιμασίας επίσκεψης στο μουσείο με Τ.Π.Ε

DHM_Afisa

Κωστή Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός-Μουσειολόγος (Μ.Α.)

Ζητούμενο του σύγχρονου σχολείου είναι η δημιουργία «μοναδικών κι ανεπανάληπτων» εμπειριών μέσα κι έξω από αυτό, οι οποίες θα οδηγήσουν τους μαθητές στην «πραγματική» κατανόηση του κόσμου (Μούλιου 2005). Τα μουσεία παρέχουν πολλαπλές σχετικές ευκαιρίες, αρκεί οι επισκέψεις σε αυτά να γίνονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική (Νικονάνου 2005). Εδώ προτείνεται ένα πλαίσιο προετοιμασίας επίσκεψης σε μουσείο μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. με στόχο οι μαθητές να προετοιμαστούν γνωσιολογικά και ψυχολογικά για να έρθουν σε επαφή με τα αυθεντικά μουσειακά εκθέματα.

Το σενάριο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δείτε:
Τα 10 δικαιώματα του (μικρού) επισκέπτη ενός Μουσείου!

Τι νιώθει άραγε; – [Λογισμικό: RNA, Jigsaw Puzzle Creator, Hot Potatoes, Power Point, Kid e pedia, ram kid]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Tι νιώθει άραγε;»
ΓΝΩΣΤΙΚA ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA: Διαθεματικό [Γλώσσα – Μαθηματικά – Περιβάλλον [Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση] – Δημιουργία και Έκφραση – ΤΠΕ]
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Eιδικό Νηπιαγωγείο (παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, παιδιά με νοητική καθυστέρηση), Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Νεκταρία Κορκού, Εκπαιδευτικός

Δημιουργία εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό – [Λογισμικά: web2.0 – Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου]

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Δημιουργία εφημερίδας στο Νηπιαγωγείο», «Δημιουργία εφημερίδας στο Δημοτικό»
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδί και Γλώσσα – ΤΠΕ
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο, Στ’ τάξη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Νάκου Αλεξάνδρα, Νηπιαγωγός

*Αν θέλετε να δημιουργήσετε, εσείς ή οι μαθητές σας, μια εφημερίδα στην τάξη σας, μπορείτε να το κάνετε με τη βοήθεια έτοιμων προτύπων. Η διαδικασία είναι απλή. Κατεβάστε το πρότυπο που σας ενδιαφέρει και μετά ανοίξτε το σχετικό αρχείο. Διαμορφώστε και προσαρμόστε το αρχείο με όποιον τρόπο θέλετε. Μπορείτε να εισάγετε το κείμενό σας, φωτογραφίες, να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου και γραμματοσειρών, επικεφαλίδες και τίτλους.
Τα πρότυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ!

*Δημιουργία σχολικής εφημερίδας, περιοδικών και  άλλων εντύπων για σχολική χρήση με την εφαρμογή Lucidpress: Η εφαρμογή διαθέτει έτοιμα  θέματα  προς μετατροπή. Το πλεονέκτημά  είναι ότι πάνω στα πρότυπα θέματά του  μπορεί κάποιος να  γράψει  στα ελληνικά, κάτι που δεν είναι δυνατόν σε πολλές παρόμοιες ξένες εφαρμογές ( δίνεται και η δυνατότητα επικόλλησης ολόκληρου έτοιμου κειμένου). Οι προτεινόμενες εικόνες των θεμάτων μπορούν να αλλάξουν και να εισαχθούν άλλες εικόνες. Τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορες μορφές (εικόνα, pdf). Η εφαρμογή,  στην περίοδο  δωρεάν χρήσης της,  δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των αρχείων που δημιουργούνται.

Δείτε: