WebQuest

webquest

H έννοια του WebQuest επινοήθηκε το 1995 από τον Bernie Dodge στο Πανεπιστήμιο του San Diego σε συνεργασία με τον Tom March (webquest ). Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Bernie Dodge, μια WebQuest είναι «μια δραστηριότητα προσανατολισμένη στην αναζήτηση κατά την οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αντλούνται από τον Ιστό.  Οι WebQuests είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αξιοποιούν κατάλληλα το χρόνο των χρηστών, οι οποίοι θα επικεντρώνονται στη χρησιμοποίηση των πληροφοριών παρά στην αναζήτησή τους, και για να υποστηρίζουν τη σκέψη στα επίπεδα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης».

Οι δομικοί λίθοι μιας Webquest

Μια Webquest αποτελείται από 5 ή 6 δομικούς λίθους (βήματα):

  1. Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της λειτουργίας της Webquest για το θέμα που εξετάζεται στην τάξη.  Οι μαθητές αποτελούν το ακροατήριο της εισαγωγής.  Θα πρέπει λοιπόν να τους δίνει μια σύντομη εικόνα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και να τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
  2. Η περιγραφή των εργασιών που δηλώνει το συνολικό στόχο της Webquest μπορεί να βοηθήσει στην παρουσίαση του γενικού θέματος της Webquest όπως επίσης και στο αναμενόμενο τελικό αποτέλεσμα.  Η λειτουργία μιας Webquest πρέπει να είναι η αναζήτηση πληροφορίας και η μετατροπή αυτής της πληροφορίας σε γνώση (μεταβαίνοντας από την πληροφορία στην ανάλυση και από κει στην ερμηνεία του υπό συζήτηση θέματος).  Η περιγραφή των εργασιών πρέπει να δίνει μια συνολική εικόνα της Webquest και όχι να αναλύει τα συγκεκριμένα στάδια που εμπεριέχονται στη διαδικασία.  Αυτό γίνεται στο επόμενο βήμα.
  3. Η περιγραφή της διαδικασίας περιλαμβάνει τις διαφορετικές εργασίες και ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως επίσης και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν.  Μια καλή ιδέα θα ήταν να δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας για να διευκολύνετε τη δουλειά των μαθητών σας.  Μπορείτε να επιλέξετε αν όλοι οι μαθητές θα λύσουν τα ίδια προβλήματα ή αν θα δουλέψουν σε ομάδες με διαφορετικές εργασίες η καθεμιά, όπου θα εργαστούν ως «ειδικοί» στον τομέα τους και θα μεταδώσουν τη γνώση τους στους υπόλοιπους στην τάξη ώστε να χρησιμοποιηθεί από όλους στην τελική συζήτηση του θέματος.
  4. Η αξιολόγηση λειτουργεί σαν οδηγός ώστε να καταλάβουν οι μαθητές την αξιολόγηση των επιδόσεών τους από τους εκπαιδευτικούς.
  5. Το συμπέρασμα μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω χρησιμοποίηση της Webquest στις εργασίες που ακολουθούν.
  6. Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού δίνει πληροφορίες από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό.  Σ’ αυτό το στάδιο ο δημιουργός της Webquest μπορεί να μιλήσει για τη φιλοσοφία πίσω από τη Webquest, το επίπεδο στο οποίο στοχεύει, τις επιλογές που έγιναν αναφορικά με το είδος των εργασιών και ερωτήσεων κ.λ.π.  Επιπλέον, η Σελίδα του Εκπαιδευτικού (που αποσκοπεί στη διανομή της πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των εκπαιδευτικών) μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο που ξοδεύτηκε ή την πρόοδο που επιτεύχθηκε, για να διευκολύνει τη χρήση της Webquest από άλλους.  Η Σελίδα του Εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο αν η Webquest επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλους για χρήση, για παράδειγμα μέσω του ιστότοπου του σχολείου.

Πρώτα βήματα: Δημιουργήστε μια δομημένη άσκηση για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να ανακαλύψουν πως  να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για ατομική έρευνα.  Αποφασίστε πόση ελευθερία θα επιτρέψετε να έχουν κατά την αναζήτηση και εφαρμόστε ό,τι χρειάζεται για τη διαδικασία που επιλέξατε.

Δοκιμάστε να αφήσετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κάποιο από το υλικό που βρίσκουν στο Διαδίκτυο, βλέποντας αν μπορούν να αντιγράψουν και να επικολλήσουν κείμενο ή εικόνες στα δικά τους ηλεκτρονικά κείμενα.

Περισσότερες ιδέες: Αφιερώστε κάποιο χρόνο από τη διδασκαλία σας στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο, ίσως ως μέρος μιας άλλης εργασίας.  Προσπαθήστε να οργανώσετε μια συλλογική εργασία με θέματα διαιρεμένα σε κατηγορίες για διαφορετικές ομάδες μαθητών.

Παραδείγματα
– Webquest με μορφή blog για την ιστορία (Παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό συνέδριο Ημαθίας το Μάιο του 2008). Δείτε εδώ την εισήγηση.

– Webquest με μορφή Wiki με θέμα: Εσύ και το ποδήλατό σου (Παπαϊωάννου Παρίσης)

– Σχεδιασμός και σύνταξη Ιστορικού – Πολιτιστικού χάρτη του Ν. Χαλκιδικής (Β. Μισαηλίδης) Βασίζεται σε πρότυπο από το WebQuest Page

Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου (Μισαηλίδης Βασίλης)

Η Βεργίνα και τα μνημεία της (Παπαλεξίου Κωνσταντίνος)

Μια διαδικτυακή περιπέτεια στις Κυκλάδες (Μπασματζίδης Γιώργος)

Ο Ελληνισμός της διασποράς (Φιλιππιάδης Γρηγόρης)

Αλλάζοντας μέγεθος (Ειρήνη Περυσινάκη)

Γιατί το πέταξες (Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεις, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

Ο υδροβιότοπος της Αλυκής της Λάρνακας και ο κύκλος του νερού (Ε’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγλατζιάς Κύπρου)

Ιστοεξερεύνηση για την καταστροφή του περιβάλλοντος. (Γεωργία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος)

Η γη, μια σφαίρα στο διάστημα. (Ειρήνη Σπυράτου, Γιάννης Γουμενάκης, Δάσκαλοι) – [Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού]

Περιήγηση στην Ολυμπία του τότε και του σήμερα. (Κ. Ασκιανάκη, Φιλόλογος)

Ιστοεξερεύνηση για τη Χιροσίμα. (Γεωργία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος)

Αθλήματα (Μιχαήλ Παπαντώνης, Εκπαιδευτικός)

Eντομο…ανακαλύψεις! Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

Παραδείγματα ιστοεξερευνήσεων από το κλιμάκιο Πληροφορικής Κύπρου.

Πολύ ενδιαφέρον
Μια αρκετά εύκολη και δωρεάν λύση για δημιουργία και φιλοξενία μιας  ιστοεξερεύνησης μπορεί να είναι το Zunal WebQuest Maker.

Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο (Σάκης Ευαγγέλου, Εκπ/κός)

Θρησκεύματα (Αλμπανάκη Ξανθή, Εκπ/κός)

Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή (Θωμάς  Σκυλογιάννης, Εκπ/κός )

Ταξίδι στην ελληνική φύση (Μαθητές τάξης υποδοχής Δ/Σ Πενταλόφου Αιτωλοακαρνανίας )

Το δάσος. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας του (Γιώργος Μπασματζίδης, Εκπ/κός)

Η Αγια Σοφιά (Παναγιώτης Σιώρος, Εκπαιδευτικός)

Ταξίδι: ψάχνοντας στην Ευρώπη (Φώτης…, Εκπαιδευτικός)

Διατροφικές συνήθειες (Ελισσάβετ Βιτζηλαίου, Εκπαιδευτικός)

Μια καραβέλα, ένα ταξίδι! (Δήμητρα Κωστοπούλου, Δασκάλα)

Η Εξέλιξη των Η/Υ και η Ανακάλυψη του Διαδικτύου (ΣΤ1 9ου Δ/Σ Θεσ/νίκης, Αλεξιάδης Γιώργος Πληροφορικός)

Iστοεξερευνήσεις για το μάθημα της Πληροφορικής

Πάμε για Surfing με Ασφάλεια; (Τζιώρας Ηλίας, Κωστίκα Βύρων, Βλαχοπιώτης Θανάσης, Εκπαιδευτικοί)
Κακόβουλο Λογισμικό. (Ελισάβετ Μαυρουδή, Εκπαιδευτικός)
Από τι αποτελείται ένας υπολογιστής. (Χρόνης Τραστόγιαννος, Εκ/κος)
Γλώσσα Προγραμματισμού Logo. (Ιφιγένεια Γεωργακή, Εκπαιδευτικός)
Πλοήγηση στο Παγκόσμιο Ιστό και στο Υπερκείμενο. (Αριστείδης Αράπογλου, Εκπ/κος)
Οι άθλοι του Ηρακλή και του σύγχρονου μαθητή. (Ελισσάβετ Βιτζηλαίου, Εκπ/κος)
Είμαι ασφαλής στο διαδίκτυο;. (Κώστας Σεραφείδης, Εκπαιδευτικός)
Το σαπιοκάραβο και ο άνεμος της αλλαγής.
Ταξιδεύοντας με γόνδολα. (Βάια Ζαχαράκη και Γεωργία Ευσταθίου, Εκπαιδευτικοί)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. (8ο Δ/Σ Νάουσας – 31ο Δ/Σ Περιστερίου) [wiki]

Ενδιαφέρουν επίσης:

Open Web Quest: Πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων. Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διέπεται από την άδεια Creative Commons License 2.5.

Διαβάστε:
– Σχεδιάζοντας webquest σενάρια μαθημάτων με βάση πολλαπλές πηγές πληροφορίας για τη δομή, λειτουργία, αναβάθμιση υπολογιστή
– WebQuest: Ένας νέος τύπος εκπαιδευτικής δραστηριότητας που εντάσσει και αξιοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και δραστηριοτήτων
– Οι δυνατότητες χρήσης των WebQuests από τα «παραδοσιακά μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η περίπτωση των Θρησκευτικών»
Συνεργατική Μάθηση με τη Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου (μέθοδος WebQuest) στην Τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Χαραλαμπίδου Ευφροσύνη

Παρουσίαση
– Σχεδιάζοντας webquest ή διαδυκτιακές αποστολές, Τζούλια Φορτούνη

Αρέσει σε %d bloggers: